Art visual i plàstic

Si vols saber com treballem, només et cal estirar el fil...