Una baldufa és un cos que pot girar sobre una punta sobre la que situa el seu centre de gravetat de forma perpendicular a l’eix de gir, s’equilibra sobre un punt gràcies a la seva velocitat angular, que permet el desenvolupament de l’efecte giroscòpic.

L’efecte giroscòpic permet que es mantingui sobre la seva punta, fins que el fregament amb l’aire i sobretot amb el terra provoquen que el gir es debiliti, fins que perd l’equilibri i es para.


La baldufa clàssica es fa girar amb la mà, gràcies a un sortit vertical que permet realitzar la força angular.


Pot rebre diferents noms com: baldufa, burot, balladora, trompa o viruleta, depenent dels materials utilitzats i de la seva forma.


Normalment es fan servir com a joguina, encara que també han estat utilitzades per a jocs d’atzar.

La nostra baldufa és especial.

Per una cara hem fet una baldufa estroboscòpica. S’anomena estraboscòpica perquè quan està girant, ens permet visualitzar-la com si estigués immòbil o girant molt lentament.

Per l’altre cara, hem fet un dibuix lliure, preveient el que podríem veure quan girés, encara que no sempre ho hem endevinat.


Els materials de construcció, tampoc són els habituals, estan fetes amb un CD i una bala.

Joanets i Percolets

VÍDEO