Color, color i més color

index.html
 
 

En el món animal es troben tots els colors que ens podem imaginar.

N’hi ha que en tenen molts, d’altres ben pocs.


Ens hem proposat fer un estudi dels colors dels animals.

En aquest treball, el que defineix l’animal és només el color.


Montcada i Colònia Güell