Els Híbrids

El bestiari és un recull d’imatges d’animals que es troben a la pintura mural, a l’orfebreria, a la pintura sobre fusta i a l’escultura, amb les tècniques més característiques de la plàstica romànica.

Els animals constitueixen un dels elements més significatius de la iconografia medieval i alhora un dels aspectes menys coneguts. La importància que aquests prenen és perquè la imatge de les bèsties ha estat utilitzada per la humanitat, en el món de les arts, des del principi dels temps.

La imatge de l’animal ha estat utilitzada en el món de l’art des que l’home ha fet servir aquest mitjà per expressar-se. La seva funció, el contingut simbòlic, la relació que s’estableix entre l’home i la bèstia variaran, però, al llarg del temps.

A partir del segle XIII els bestiaris adquireixen una tendència moralitzant més gran, és a dir, ja no donen a conèixer veritats eternes, sinó que expliquen a la gent com han de comportar-se.

Els híbrids formen part dels animals descrits en els bestiaris. Tenen la categoria de ser un animal compost per més d’un animal.

Nosaltres ens hem convertit en pintors de l’Edat Mitjana i hem creat els nostres híbrids. En podeu veure una mostra al segon pis de Primària.

Joanets i Percolets

index.html