Las Meninas és una sèrie de 58 quadres que Pablo Picasso va pintar el 1957 realitzant una anàlisi exhaustiva, reinterpretant i recreant diverses vegades Las Meninas de Diego Velázquez.


Per començar hem observat el quadre que va pintar Velázquez. Ens hem fixat en els personatges, en el que fan, com es relacionen entre ells i en l’espai on es desenvolupa l’escena.

Després hem observat algunes de les versions que Picasso va fer d’aquesta obra, descobrint en quins aspectes s’assemblen i en quins són diferents.


Per tant no estem davant d’una còpia sinó d’una versió personal, una reinterpretació de l’artista, que pren com a punt de partida l’obra de Velázquez.


Per reinterpretar els nostres animals hem partit de la geometria i de la diversitat cromàtica.


Empúries i Balsareny

Picasso

index.html