Qui s’amaga darrera el nom???

index.html
 

Tots posem noms als nostres animals de companyia, però que ens fa decidir per un nom i no un altre???


Ara ho farem al revés. Llegim el nom i ens hem d’imaginar a quin animal correspon....


Jugues???


Primària