PROFUNDITAT

IRAN do ESPÍRITO SANTO
És un dels artistes contemporanis més intrigants del Brasil. La seva obra es caracteritza pel seu estil minimalista i de simples formes abstractes en l’espai. Utilitza dispositius il·lusionistes subtils, que inicien un joc de profunditat que es manté constant.


Minimalista, d’entrada sembla senzill, però per a nosaltres no ho ha estat tant. Reproduir la seva porfundutitat ha estat tot un repte….


Joanets i Percolets