PROFUNDITAT

IRAN do ESPÍRITO SANTO
És un dels artistes contemporanis més intrigants del Brasil. La seva obra es caracteritza pel seu estil minimalista i de simples formes abstractes en l’espai. Utilitza dispositius il·lusionistes subtils, que inicien un joc de profunditat que es manté constant.


A partir d’aquesta idea hem volgut crear uns cossos amb volum. Hem utilitzat el paper quadriculat creant una perspectiva paralel·la amb un angle de 45º. Hem utilitzat tres intensitats del mateix color per donar més sensació de perspectiva a les nostres figures geomètriques.


Joanets i Percolets