Però això és un barret????


Hem vist alguns dels barrets que va fer Dalí (1904-1989).


Són objectes que poc tenen a veure amb un barret, però en canvi en fan la “funció”.


Buscarem un objecte o conjunt d’objectes, per a fer un barret. Son objectes que podem trobar a casa. Els portarem a l’aula i els acabarem de confeccionar.


Diables i Castellers